We know what’s out there

Elke locatie, wijk, stad of regio bezit een verborgen potentie. Die potentie bloot leggen en benutten, is voor iedere gemeente, bewonersorganisatie of instelling die betrokken is bij de fysieke leefomgeving, essentieel. Bij de vitalisering van de woonomgeving, de voorbereiding van een visie of van een omgevingsplan, is dit immers een absolute voorwaarde.
Dit blootleggen en benutten is echter een kunst op zich. ConteXt verstaat als geen ander deze kunst.

Lees meer

Kracht van verbinden

ConteXt is pionier in stedelijke ontwikkeling en legt op een innovatieve wijze verbinding tussen mens en omgeving.

We kruipen in de huid van de betrokkenen en ontdekken waar de energie zit, we verzamelen en verbinden data, we delen op overtuigende en inspirerende wijze de informatie met alle betrokkenen.

Onze werkwijze zorgt voor focus, draagvlak, en oplossingsrichtingen om de energie te verzilveren op fysiek, economisch en/of sociaal vlak.

Lees meer

De verkenners

Met creatieve inslag en op non-conventionele wijze zet ConteXt de 1e stap als verkenners in de openbare ruimte en directe leefomgeving.

De stap die nodig is om beweging binnen en buiten uw organisatie te creëren.

Op verassende wijze doen wij verkennend onderzoek en verbinden we verschillende disciplines, mensen en kennisbronnen met elkaar.

In korte tijd zorgen wij voor nieuwe inzichten die mensen bij elkaar brengt, energie oplevert en de beweging die het gewenste ontwikkelproces op gang brengt.

Lees meer