Organisatie

De context-filosofie en -werkwijze is ontwikkeld door een unieke samenwerking van Cyber-adviseurs met Morfis architecture/urbanism en een aantal vooruitstrevende professionals in het werkveld.

Samenwerken met deskundigen vanuit verschillende disciplines maakt de adviezen genuanceerd en daarmee extra waardevol. Met conteXt haalt u kennis en kunde in huis.

 

 

Onze leden

Arjen Knoester

Gebiedsontwikkeling

Arjen Knoester

Gebiedsontwikkeling
a.knoester@morfis.nl
+31 (0)6 24 65 81 33
nl.linkedin.com/pub/arjen-knoester/15/319/a16

Arjen Knoester (1959) is stedenbouwkundige en studeerde Stedenbouw en Volkshuisvesting aan de afdeling Bouwkunde van de TU Delft.
Hij combineert zijn ervaring als senior-ontwerper bij de gemeente Rotterdam en bij marktpartij AM. Hij is goed bekend met binnenstedelijke opgaven en is ontwerper van de Vinex-locatie Nesselande, onderscheiden met de NEPROM - prijs 2011. Arjen was gastdocent bij verschillende Academies van Bouwkunst. Hij is partner bij Morfis urbanism and architecture.
"Begrip voor wat leeft bij bestuurders, beheerders en bewoners is essentieel bij gebiedsontwikkeling en - beheer. Met dit besef n kennis van buurt, wijk of stad, ontwikkel je iets waar mensen zich verbonden mee voelen. Gezamenlijke creativiteit bij ontwerpen is een voorwaarde: zo komen inspirerende oplossingen tot stand! Dat doen we met conteXt

Hank Groenhof

Gebiedsgericht werken

Hank Groenhof

Gebiedsgericht werken
h.groenhof@contextadviseurs.nl
+31 (0)6 53 88 52 59
https://nl.linkedin.com/in/hank-groenhof-86042547

Hank Groenhof (1982) is van huis uit een planoloog en is afgestudeerd aan de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie.
In het Kennislab voor Urbanisme heeft Hank samen mede-laboranten een nieuwe manier van werken in de Ruimtelijke Ordening ontwikkeld, ook wel de ReViEW-methode en Peter Verbeter.
Hank is een pure generalist, die zowel commercieel als mensgericht opereert. Hij voelt goed aan hoe processen lopen, wat de drive van mensen is en welke verbindingen er gelegd moeten worden om tot een gewenst samenspel te komen. ‘Ik zoek in het samenspel een balans tussen zowel een legitieme (voldoende draagvlak) als een efficiënte (voldoende daadkracht) aanpak. Een aanpak waarin integrale oplossingen tot stand komen en daarmee een startsein is voor een duurzame relatie tussen de betrokken partijen’.

Erik de Jong

Architect & Stedebouwkundige

Erik de Jong

Architect & Stedebouwkundige
e.dejong@morfis.nl
+31 (0)6 24 65 81 33
nl.linkedin.com/pub/erik-de-jong/5/41b/429/

Erik de Jong (1961) is architect en stedenbouwkundige. Hij is mede-oprichter van conteXt® en daarnaast architect-directeur bij Morfis architectuur/stedenbouw. Hij was architect-adviseur bij de welstandscommissie van Rotterdam en docent op de Academie van Bouwkunst. Hij heeft ervaring met projecten in binnen- en buitenland en werkt in verschillende verbanden met beeldend kunstenaars, landschapsarchitecten, sociologen en stedenbouwkundigen. "Het grensoverschrijdend multidisciplinair werken en zo tot slimmere, duurzame oplossingen op het gebied van stedenbouw, architectuur en beheer maakt conteXt zo bijzonder. Het is een manier van werken die iedereen, van bewoner tot de beheerder en ontwerper meer betrekt bij zijn of haar leefomgeving. Het levert ook interessantere ontwerpen op, die meer toekomstbestendig zijn”.

Renato Jeuken

Pizza Bakker

Renato Jeuken

Pizza Bakker
info@mypizzaoven.nl
+31 (0)6 14 44 64 11
nl.linkedin.com/pub/arjen-knoester/15/319/a16

Renato Jeuken (1981) studeerde in 2003 als architect en steden- bouwkundige af aan de Pontificia Universidade Catolica de Campinas (Brazilië). Tijdens zijn studie organiseerde hij workshops met studenten in de sloppenwijken. In 2009 werd hij partner bij Morfis architecture/urbanism. Hij is betrokken bij projecten op verschillende schaalniveaus , van interieurontwerp tot stedenbouw. Hij is participerend architect in projecten met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij hij met succes de verschillende partijen en belangen op een inspirerende manier met elkaar in gesprek en bij elkaar brengt. “Binnen conteXt® zet ik mijn ervaring in om alle disciplines bij elkaar te brengen. Cartografie is de bindende factor tussen experts en bewoners. Daarmee maken we gegevens zichtbaar en bespreekbaar.”

Thijs van der Wal

Participatiemakelaar

Thijs van der Wal

Participatiemakelaar
info@thijsexpo.nl
+31 (0)6 132 835 32
nl.linkedin.com/in/thijsexpo

Communicatie en events organisatie in participatie en sociale cohesie projecten van de lokale overheden en andere organisaties/partijen. Adviseur en ondersteuner voor Gebiedsgericht Werken Specialties: Verzorging van communicatie en events van begin tot het eind: denk hierbij aan drukwerk, website, sport/spel/theater/muziekprogramma etc.. Altijd in samenspraak met bewoners, ondernemers, gemeente en andere partijen. Afhankelijk van de doelstelling wordt een nieuw project gecreëerd: laagdrempelig en herkenbaar.

Chris Sloots

GEO expert

Chris Sloots

GEO expert
chris.sloots@gmail.com
+31 (0)6 54 63 75 16
https://nl.linkedin.com/in/chris-sloots-4b195788

Programmeur met een passie voor geografie en geograaf met een passie voor programmeren. Daarnaast specialist in online marktonderzoek, ontwerper en ontwikkelaar van Ennis (zie bijvoorbeeld http://ennis.mppng.nl/surveys/uwvonderzoek/), een webapplicatie voor het uitvoeren van complexe marktonderzoeksvraagstukken. Actief voor de Manifold GIS community ondermeer door de ontwikkeling van add-ins voor Manifold. Grote interesse in geografische problemen die zich softwarematig laten oplossen, zoals Kernel Density Estimation, Point Label Positioning, Shortest Path analysis, Line simplification en Concave Hull calculation etc. Ontwikkelaar van Mppng, een laagdrempelige GIS-tool voor het bedrijfsleven, geschikt voor snelle maatwerkoplossingen zoals de ontwikkeling van een vestigingsplaatsmodule (waar moet ik een nieuwe winkel openen?). Binnen Mppng heb ik add-ins ontwikkeld op het gebied van supervised learning, ondermeer door het gebruik van neurale netwerken en Support Vector Machines. Deze kunnen worden gebruikt bij het classificeren van (grote hoeveelheden) data.

Frans Bouwman

Financiën / MKBA

Frans Bouwman

Financiën / MKBA
frans.bouwman@cyber-adviseurs.nl
+31 (0)6 53 22 69 42
nl.linkedin.com/pub/frans-bouwman/15/7b4/b53

Frans Bouwman (1959) is sinds 2001, samen met Sjaak van der Vlies, eigenaar van Cyber. Hij is als directeur en senior adviseur extern verantwoordelijk voor het gehele product en binnen de interne organisatie voor financiën, personeel en vestigingsbeleid. Frans houdt zich, als integraal adviseur buitenruimte, gericht bezig met zowel organisatieontwikkeling en processen als inhoudelijke aspecten (beleid en beheer). Hij levert deskundige ondersteuning en vakkundige impulsen met de nadruk op financiën en contractvormen vooral bij non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als procesmanager en/of projectleider. Frans heeft Beheer gestudeerd aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting te Boskoop.

Pieter den Boeft

Organisatie

Pieter den Boeft

Organisatie
mail@pieterdenboeft.com
+31 (0)6 53 41 66 03
https://nl.linkedin.com/in/pieter-j-boeft-den-66864a2

Pieter den Boeft heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen en begeleiden van interactieve trajecten, congressen, seminars en retraites. De afgelopen jaren heeft hij zich bezighouden met het professionaliseren van het wijkgericht werken in de gemeente Ede. Naast dat Pieter is verbonden aan conteXt heeft hij zijn eigen adviesbureau. De projecten die Pieter heeft uitgevoerd waren gedifferentieerd op inhoud en op schaalniveau (van nationaal tot aan lokaal niveau). De toegevoegde waarde van Pieter zit hem veelal in; “Kennen van het onderwerp en inleven in de (diverse) belangen maar focus op het proces. Daarbij kunnen anderen inclusief de opdrachtgever zich richten op inhoud en hun belangen.

Trijntje Tilstra

Sociale geografie

Trijntje Tilstra

Sociale geografie
trijntje.tilstra@cyber-adviseurs.nl
+31 (0)6 11 31 60 30
nl.linkedin.com/in/trijntjetilstra

Trijntje Tilstra (1987) studeerde Sociale Geografie en Planologie (bachelor) en Stadsgeografie (master) en deed voor haar scriptie en afstudeerstage onderzoek naar het gebruik en de beleving van de openbare ruimte. Sinds begin 2013 werkt Trijntje als adviseur bij Cyber Adviseurs, voornamelijk binnen het werkveld beleid & beheer. Daarvoor werkte zij bij een ander adviesbureau voor de openbare ruimte. De kennis en ervaring van Trijntje liggen vooral op het gebied van bewonersparticipatie, de aanpak van zwerfafval en integraal beheer. Zij krijgt energie van het leggen van verbindingen en organiseren. Haar aanpak is helder en klantgericht. Als adviseur draagt Trijntje graag bij aan een prettige openbare ruimte waar gebruikers zich thuisvoelen.

Gert Jan Hagen

Big data - analist

Gert Jan Hagen

Big data - analist
hagen@spring-co.nl
+31 (0)6 51 59 23 68
https://nl.linkedin.com/in/gert-jan-hagen-8877555

Arjen Knoester (1959) is stedenbouwkundige en studeerde Stedenbouw en Volkshuisvesting aan de afdeling Bouwkunde van de TU Delft.
Hij combineert zijn ervaring als senior-ontwerper bij de gemeente Rotterdam en bij marktpartij AM. Hij is goed bekend met binnenstedelijke opgaven en is ontwerper van de Vinex-locatie Nesselande, onderscheiden met de NEPROM - prijs 2011. Arjen was gastdocent bij verschillende Academies van Bouwkunst. Hij is partner bij Morfis urbanism and architecture.
"Begrip voor wat leeft bij bestuurders, beheerders en bewoners is essentieel bij gebiedsontwikkeling en - beheer. Met dit besef n kennis van buurt, wijk of stad, ontwikkel je iets waar mensen zich verbonden mee voelen. Gezamenlijke creativiteit bij ontwerpen is een voorwaarde: zo komen inspirerende oplossingen tot stand! Dat doen we met conteXt

Hans Suurmond

Kennismakelaar

Hans Suurmond

Kennismakelaar
h.suurmond@context-adviseurs.nl
+31 (0)6 47 47 44 82
https://nl.linkedin.com/in/hanssuurmond

Hans Suurmond (1954) is adviseur en procesbegeleider. Hij studeerde Opbouwwerk aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij heeft ruim 25 jaar management- ervaring bij diverse woningcorporaties. Hij is nu als adviseur bezig met wijkgericht werken, leefbaarheid, bewonersparticipatie en veiligheid, zowel in de grotere steden als in kleinere kernen. Hans verzorgt trainingen over wijkgericht werken voor corporatiemedewerkers. Ook ontwikkelt hij samen met dorpsbewoners een toekomstvisie voor hun (kleine) kern.Tenslotte werkt hij als programmamanager in een krimpregio. “ConteXt® biedt een oplossing voor het integraal en ontwikkelend beheren van uw wijken, waardoor het beheer leidt tot meer kwaliteit en minder kosten. Door het verbinden van mensen, professionals en niet-professionals, ontstaat het beste resultaat.”

Sjaak van der Vlies

Manager Beheer

Sjaak van der Vlies

Manager Beheer
sjaak.v.d.vlies@cyber-adviseurs.nl
+31 (0)6 53 24 27 02
nl.linkedin.com/in/sjaakvandervlies1422

Sjaak van der Vlies (1958) is directeur van Cyber-adviseurs. Hij is bezig met vraagstukken op het grensvlak van de beleid en beheer. Hij werkt al vele jaren aan vraagstukken in de openbare buitenruimte. Zijn overtuiging is dat kennis en vaardigheden in het “totale” proces bepalend zijn voor succes. Er is een kritischer burger maar ook een kritischer bestuur. Daarom moet je ‘leefbaarheid en duurzaamheid’ meenemen in het integrale beheer en inrichting van de woonomgeving. Dit vraagt om ontwikkelend beheren en het samenbrengen van professionals, burgers en beslissers. “Zaken in hun conteXt® zien, is de sleutel tot succes. Je moet goed kunnen schakelen tussen en communiceren met de diverse actoren, waarbij je ieder de inbreng laat leveren die noodzakelijk is. Dit leidt tot strategische oplossingen en vooral een duurzaam vitale woonomgeving tegen lagere kosten."