Neem een contact met ons op

Neem een contact met ons op

info@context-adviseurs.nl

We vullen het tactische gat die op dit moment tussen de strategische en operationele werkveld ligt.

We laveren tussen deze twee werelden en komen samen met onze opdrachtgevers tot de koers die bij de

situatie past.

We bieden hiermee ook een instrumentarium in het kader van de nieuwe Omgevingswet

Innovatie en durf waar nodig, bescheidenheid en aanpasbaarheid waar gewenst.