De Dreef in beweging

Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen worden op een prikkelende manier uitgedaagd om samen met de gemeente de fysieke en sociale leefbaarheid rond het voormalige winkelcentrum de Dreef in Vrederust te verbeteren.

Door onze unieke werkwijze (interviews met de belangrijke stakeholders in de wijk en vervolgens  op strategische plekken rondom de Dreef op een drietal middagen met de Fietzerria versgebakken pizza’s te ruilen voor enquêtes)  worden opinies in de wijk op een laagdrempelige en wervende wijze opgehaald.

Zo wordt de huidige situatie in kaart gebracht én worden de wensen en behoeften voor de toekomst geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt.

Dit proces word vertaald naar een een programma van eisen voor een ontwerp voor de openbare ruimte en een sociaal maatschappelijk plan voor een nieuwe impuls aan de leefbaarheid van De Dreef.

Roadmap voor participatie

Vanaf oktober 2017 zijn wijn opdracht van de gemeente Den Haag begonnen met een participatie traject voor de Dreef in Den Haag ZuidWest. Het opstellen van een roadmap is essentieel om goed te communiceren met alle stakeholders, van professionals tot bewoners in het gebied.

Interviews

Samen met de gemeente Den Haag is een lijst van te interviewen stakeholders opgesteld. Van ondernemers tot de wijkagenten, ieder interview bracht een andere kijk op het gebied met zich mee. Alle interviews zijn nauwgezet tot informatieve kaarten verwerkt. De combinatie van alle interviews op kaart, verwerkt in de Cartotool©, toont een waardevolle bron van informatie over de wijk.

Enquêtes

Aan de hand van de resultaten van de interviews wordt er een enquête opgesteld. De methodiek van enquêteren, de locaties en tijdstippen worden zo gekozen met als doel om zo veel mogelijk bewoners te bereiken. Voor de Dreef hebben wij gekozen om pizza’s te ruilen voor informatie. 

Resultaten enquêtes

In totaal zijn 264 enquêtes door huishoudens uit de buurt ingevuld in ruil voor een stuk pizza. Met 462 ideeën, opmerking en suggestie en een gemiddelde score van 6,87 voor de leefbaarheid van de Dreef is de resultaat beter dan verwacht. 

Pandje 4

Woningbouw corporatie Staedion heeft een voormalig winkelpand op de Dreef beschikbaar gesteld. Pandje 4 word gezien als ontmoetingslocatie voor het participatie traject. Samen met de bewoners hebben wij in een brainstormsessie een eerste aanzet tot programmering gemaakt.

Vertaling naar een plan

De resultaten van de enquêtes vormen de richtlijnen waar de verbetering voor de Dreef aan moet voldoen. Uit de resultaten worden de kansen op het sociale, fysieke en economische vlak verder vormgegeven. In ontwerpsessies met de gemeente en bewoners worden de ideeën concreet gemaakt. Bij de Dreef ging vooral over de invulling van Pandje 4 en de herinrichting van de openbare ruimte.