Highlights van Alphen aan den Rijn

Samen met de afdeling Wijk en Kernen heeft conteXt een database opgebouwd waar informatie van diverse partijen in het zelfde platform te zien is. De cartotool heeft gezorgd voor focus en draagvlak binnen zowel de gemeentelijke organisatie als bij de maatschappelijke partners.

 

Professionals interviews

Samen met de professionals in de wijken van Alphen brengt conteXt de energie van de buurt in kaart. Op het gemeentehuis maar ook bij de buurthuizen inventariseert conteXt de positievepunten, kansen en aandachtspunten van het gebied.

Ondersteuning Gebiedsadviseurs

Naast het ophalen en verwerken van informatie levert ConteXt ook advies voor verschillende partijen van de maatschappij. In Alphen is ConteXt een steunpilaar voor de professionals die bezig zijn met integraal gebiedsgericht werken.