Kracht van verbinden

Verbinding leggen tussen de gebouwde omgeving en maatschappelijk vraagstukken vraagt om vrijelijk verschillende zaken met elkaar in verband te brengen. Het is onze manier om dieperliggende of onbewuste oorzaken ervan aan het licht brengen.

Het leidt tot inzichten in de mogelijke achtergronden van patronen en gedrag. Op de verkregen informatie wordt samen met partijen gereflecteerd om zo te komen tot gebiedsgerichte programma’s.

Associëren van informatie

ConteXt verzamelt relevante informatie om een dataset samen te stellen die ten dienste staat van het uitwerken van de opgave en het geven van oplossingsrichtingen.  De kwaliteit van de analyse gaat niet uit van het aantal kaarten dat er is, maar wel aan het aantal met relevante informatie dat het verschil maakt.

Carto-tool™

Een online platform dat verschillende soort GIS informatie eenvoudig en snel bij elkaar brengt. De Carto-tool maakt ingewikkelde data zichtbaar en voor iedereen leesbaar. Het heeft als doel registreren, visualiseren en ‘stapelen’ van data op een eenvoudig en gebruiksvriendelijk manier. De Carto-tool is het perfecte platform voor cross-over data analyse.

Less meer

Datasets

Context datasets zijn relevant voor de opgave. Van openbare beschikbare en specialistische data tot “subjectieve” maar wel relevante meningen van de bewoners. De verzamelde data geeft inzicht in de omgevingsfactoren van een gebied. Aan de hand van Focus kaarten en crossovers analyses in het carto-tool brengen context informatie op zijn best.

Less meer